Als manager IT Operations bent u verantwoordelijk voor een operationele beheerafdeling die we in de volksmond ook wel RUN noemen. De RUN wordt ondersteund door eigen medewerkers en ingehuurde externen die in afdelingen van expertise hun bijdrage leveren. Met uw teamleiders bent u verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en kijkt u verder naar de toekomst.

Het is mijn ervaring dat regie op de RUN niet altijd even gemakkelijk is. Systemen, databases en applicaties hebben hun eigen dynamiek en hectiek. De snelle ontwikkelingen van digitale transformatie raken ook de RUN. Steeds meer doen met minder middelen (mensen en systemen) en alles naar de cloud, allemaal zaken die u al of straks op uw bord krijgt, ontwikkelingen die de RUN lang niet altijd te goede komt, en dat is merkbaar door het afnemen van de kwaliteit.

De kwaliteit van de RUN heeft een impact op beschikbaarheid van systemen, de mate waarin werkzaamheden kunnen worden afgerond en de werkdruk. Het is de balans tussen tevreden en ontevreden collega's of interne klanten zo u wilt. Ook de sfeer op de afdeling wordt bepaald door hoe de kwaliteit van de RUN wordt ervaren.

Voor u en uw teamleiders heb ik een dienstenprogramma ontwikkeld zodat u de kwaliteit van de RUN blijvend kan orkestreren. Ik maak daarbij gebruik van jarenlange ervaring en expertise op touchpoints, waardoor een pragmatisch en logisch programma is ontwikkeld.

Kijk gerust verder en klik voor direct contact op de link contactgegevens:

 

John de Jong

                                               

 
button linkedin 02