Als de mindset van teamleden de prestatie van het team belemmert.

Wat doe je als de mindset van je teamleden de teamprestatie belemmeren? Heb je hier wel eens bij stil gestaan, of herken je het uit de praktijk? Hoe kan je mensen helpen anders tegen situaties aan te kijken, zodat ze hun gedrag aanpassen en als mens groeien? Omdat ze dan lekkerder in hun vel zitten gaat je hele team beter presteren. Waarbij niet de werkvorm maar de mens en zijn of haar mindset centraal staat.

Ik vind het enorm leuk om mensen te coachen, en met mijn ICT achtergrond, zal het niemand verbazen dat dit ook mijn werkgebied is. Het is voor mij bekend terrein en ik ken zo’n beetje alle bloedgrepen wel. Een ontwikkelaar, een functioneel beheerder, een technisch applicatie beheerder, een database beheerder, een systeembeheerder, een netwerkbeheerder, een architect, een teamleider, een manager, enz.  Voorheen zaten de ontwikkelaars en beheerders  allemaal op aparte afdelingen. Maar in principe waren het wel groepen die met elkaar samenwerkten. Niet altijd even efficiënt en op tijd, maar men had resultaat.

 

Verandering naar de nieuwe manier van werken

Je ziet nu steeds meer organisaties hier vanaf stappen, vanwege de nadelen van het ” oude” werken. Agile werken wordt dan snel geroepen, het werken met Multi Functionele Teams (MFT’s) is ook een mogelijkheid. Agile, DevOps, LEAN en Scrum worden vaak genoemd, en ook SAFE wordt steeds populairder.

De nieuwe methode / structuren hebben gemeen dat er met teams wordt gewerkt, waarbij alle benodigde expertise binnen één team wordt geplaatst, dat dan werkt aan één (vooraf bepaald) gemeenschappelijk doel. Men richt zich primair op de toegevoegde waarde voor de klant. Ieder teamlid is hier mede voor verantwoordelijk. Kort samengevat zijn belangrijke voordelen dat je minder overdrachtsmomenten hebt, en de doorlooptijd van een oplevering wordt verkort.

Tijdens de Transitie naar de nieuwe werkmethode worden er op allerlei manieren mensen begeleid, teams gevormd, werkstructuren neergezet (daily standups, retrospectives, pokersessies, reviews enz.).

 

Tranen in mijn Ogen

Dan schieten soms de tranen in mijn ogen. Hier wordt veelal op inhoud en structuur gestuurd. Elke team meeting moet iets opleveren (gele briefjes met actiepunten). Als je als individuele medewerker al 20 jaar op de oude manier werkt, en je moet opeens om naar de nieuwe manier van werken, dan gebeurt er nogal wat met je. Het is nogal wat.

Er wordt dan ook in mijn beleving te veel op team niveau gedaan (wat op zich heel nuttig kan zijn), maar de individuele medewerker die dit niet goed kan hanteren, wordt hier niet gelukkig van. En dat zijn er meer dan je denkt.

Veelal doet men mee omdat het wordt verlangd, maar heeft men zich er niet echt aan geconformeerd. Vaak speelt onvrede en frustratie een rol. Omdat men wel meewerkt lijkt het team in harmonie, maar schijn bedriegt. Dit is kunstmatige harmonie, het is niet echt.

In zo’n geval kan een relatief kleine gebeurtenis, het team doen laten terugvallen. Waarom? Omdat de basis, het fundament, de “onderlaag” zoals ik het noem niet in orde is.

 

Aandacht voor mensen

De ménsen hebben aandacht en hulp nodig, omdat ze de veranderingen niet aankunnen, of er gewoon (veel) weerstand op hebben. Het is niet zo dat Agile werken dit veroorzaakt, nee Agile werken maakt het zichtbaar!

Door op team niveau proberen de teamleden te bereiken, is In mijn visie minder effectief dan  werken vanuit het individu aan een goed team. Door individueel de belemmeringen van de personen in kaart te brengen, krijgen teamleden inzicht in wat er speelt, en dat het verwijderen van de belemmeringen goed is voor hunzelf én voor het team. Je neemt dan als individu je verantwoordelijkheid.

Het nemen van je eigen verantwoording is eigenlijk iets dat je op alle gebieden van je leven kunt toepassen. Uiteindelijk is werk maar één aspect uit je leven. Gezondheid, vitaliteit, relatie en financiën zijn een aantal anderen aspecten die iedereen raakt. Hoe staat het daarmee?

 

Mindset

Op alle gebieden helpt een goede mindset om je doelen te realiseren. Je welzijn en welvaart zijn daar een direct gevolg van. Hoe je ergens tegenaan kijkt wordt bepaald door hoe je er over denkt.  Je gedachten bepalen hoe je je voelt, en uiteindelijk ook hoe je ergens op reageert. De éne persoon loopt lang een hond en is bang, de andere persoon aait de hond over zijn bol. Beide personen hebben blijkbaar in het verleden een andere ervaring met een hond gehad. Het verleden heeft je als persoon gevormd, maar ook geconditioneerd. En dat bepaalt hoe je nu (in het heden) op een bepaalde situatie reageert.

Zit je niet lekker in je vel op je werk, dan merk je dat terug op de andere terreinen van je leven, en andersom. De impact van onbalans kan dus groot zijn, en dat is het vaak ook. Ik zie dit veel om me heen. Ik heb dan ook besloten om me meer op individuele coaching te gaan richten en dan vooral op het ontwikkelen van een gezonde mindset. Het mooie is dat dit prima aansluit bij Agile werken, maar ook als privé persoon kun je dit héél goed toepassen, waardoor je gevoel voor welzijn en welvaart stijgt.

De manier waarop je de wereld maar ook jezelf ziet, is uiteindelijk niets meer dan een reflectie van jezelf. De manier waarop je naar iets kijkt wordt bepaald door de interpretatie en de betekenis die je het geeft. En dat is weer afhankelijk van het verwachtingspatroon dat iemand  heeft.  En dat verwachtingspatroon is gevormd door de conditionering in het verleden.

Geconditioneerd gedrag is vaak ingesleten en hardnekkig. Dat houdt in dat veranderen van gedrag binnen teams, maar ook individueel nog al een op weerstand stuit. Dat is misschien vervelend, maar wel heel verklaarbaar. Als je vele jaren vanuit je omgeving te horen heb gekregen dat je gedrag goed is, en op eens moet je dingen anders gaan doen om dat dat beter is, dan zijn er mensen die daar moeite mee hebben, of het gewoonweg niet willen. Hier zit meestal, ongemak, onzekerheid of angst achter.

 

Gedragsverandering

Gedragsverandering gaat dus gepaard met een andere mindset. Nu kun je een ander niet veranderen, dat kan die persoon alleen zelf. Onderzoek wijst uit dat invloed van “buitenaf” niet effectief is, behalve als de persoon door confrontatie zichzelf e.e.a. gaat realiseren.  Door hem of haar te laten ervaren wat de persoonlijke belemmeringen zijn op bepaalde onderwerpen (confrontatie), kan de persoon gaan inzien (realisatie) wat moet gebeuren om een bepaalde weerstand aan te pakken. Als de betrokkene dit accepteert (acceptatie), en de hij/zij geeft aan dit aan te willen pakken, dan kan worden gestart met bijvoorbeeld een training of een coaching traject (actie).

Uiteraard zijn er ook mensen die zich goed aanpassen, en de voordelen van een nieuwe situatie snel inzien. Hier is weinig of geen coaching nodig. Elke persoon is tenslotte anders, en dat vergt een afgestemde aanpak.

En natuurlijk zijn er ook mensen die niet kunnen of willen veranderen, en dus niet in de nieuwe werkomgeving passen. Als werkgever heb je wel de verantwoordelijkheid om medewerkers zoveel als mogelijk te helpen op dit punt. Maar als het echt niet gaat, dan zul je op een gegeven moment afscheid van ze moeten nemen. Doe dit wel netjes, en geef ze de persoonlijke inzichten mee waarom dit gebeurd. Niet zelden reageert men hier opgelucht op.

De hierboven besproken aanpak werk erg goed voor mensen die op hun werk in teams tegen belemmeringen aanlopen, bijvoorbeeld in een Agile transitie. Maar door iedereen in het team de besproken methode te laten volgen, gaat het hele team veel beter en effectiever functioneren. Ook kunnen dan eventueel team onderwerpen worden gedefinieerd en aangepakt. Moet je eens kijken wat dat oplevert. En ook belangrijk, de medewerkers zitten beter in hun vel, en gaan met plezier naar het werk. Dus managers, doe hier je voordeel mee!

 

Coachen helpt echt!

Ik heb een teammedewerker gecoacht die in eerste instantie nogal negatief was om op een Agile manier te gaan werken. Hij had wel een probleem met de vele aanvragen, dat kreeg hij niet gemanaged. Hij had altijd tijd te kort. Dat was ook steeds zijn excuus. Ik heb geen tijd. Ik heb hem toen laten inzien dat hij dat over zichzelf afriep. Toen hij dat begreep, stond hij open om dit aan te pakken. Hij ging met mijn tips aan de slag, en merkte dat er door goed timemanagement rust ontstond. De stap naar Agile werken kon worden gezet, omdat dat hier goed op aansloot.  Inmiddels is hij één van de meest enthousiaste medewerkers en een ambassadeur voor Agile werken.

Ook privé is beschreven methode toe te passen. Weet je niet wat je wil, of zit je vast, je wilt iets doen, maar je doet het niet, dan is de methode ook van toepassing. Denk hierbij aan bijvoorbeeld afvallen, een andere baan zoeken, een bedrijf beginnen, burn-out enz.

Door mensen op een dieper niveau te helpen, en te werken aan hun mindset, en dan te zien dat ze stappen vooruit maken is het mooiste wat er is!

Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie, neem dan gerust contact met me op.

 

#mindset #coaching #teamcoaching #comfortzone #eigenwaarde #emotie #gedachte #gedrag #motivatie #positief #zelfvertrouwen #geluk #succes

Meer over jezelf te weten komen in 2 sessies?

Deel dit bericht op
Tags: