Privacy statement

Xentega en xentega.nl handelsnamen van Xentega, neemt de privacy van haar gebruikers
zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit
document wordt het Privacy Statement van Xentega uiteen gezet. Dit Privacy Statement
heeft betrekking op de persoonsgegevens die Xentega via de Website verzamelt. We raden
u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.
 
1. Wat is xentega.nl?
Xentega.nl is een online website met informatie voor teamleiders en managers die
ondersteuning of advies zoeken in het leiden van hun medewerkers. Zij kunnen via een
online formulier, een e-mail of telefoon nummer een verzoek hiertoe indienen.
Xentega is een bedrijf ​ dat adviezen en ondersteuning biedt op het gebied van leiderschap
en coaching en is gevestigd te 2719KM Zoetermeer aan de Raminhout 73, ingeschreven in
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50203800.
 
2. Welke informatie wordt door www.xentega.nl verzameld en verwerkt?
Account
De xentega.nl website kent géén account waaronder wordt ingelogd. Het enige dat wordt
bewaard aan persoonsgegevens is de naam, email-adres, een eventueel telefoonnummer
en de vraag die men stelt. Dit gebeurt indien u contact wil opnemen met xentega.nl via het
contact formulier. Verder kunt u niets op xentega.nl doen, anders dan informatie over de
aangeboden diensten.
 
3. Worden er cookies gebruikt op xentega.nl?
Ter uitvoering van de dienst maakt xentega.nl géén gebruik van cookies.
Op de Website worden geen advertenties van derde partijen getoond.
 
4. Voor welke doeleinden wordt de door u aangeboden informatie in het
contactformulier gebruikt?
Doeleinden
Xentega zal de over u verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden
gebruiken:
* om contact met u op te nemen.
* om u informatie te zenden over de werking van de Dienst.
* om uw informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.
Gebruik door derden
Zonder uw expliciete toestemming zal Xentega uw persoonsgegevens niet aan derde
partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van
reclame).
 
Xentega zal uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke
bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in
het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.
Xentega wijst u er verder op dat derden nooit van uw persoonsgegevens kennis kunnen
nemen.
 
5. Op welke wijze beschermt Xentega persoonlijke informatie?
Xentega heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige
verwerking.
De Website biedt uitsluitend informatie, en is zodanig beveiligd dat contact informatie niet
door derden kan worden gezien. De omgeving zelf is beveiligd. Deze beveiliging is te
herkennen aan de vermelding HTTPS in de URL (de webadres-balk) van uw browser
alsmede door middel van de afbeelding van een gesloten slotje onderin het
computerscherm. Indien u tweemaal klikt op het slotje, kunt u controleren of u veilig contact
hebt met de Website.
Xentega kan echter niet garanderen dat onbevoegde derden de door Xentega getroffen
maatregelen nooit zullen omzeilen en uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden
zullen gebruiken.
 
6. Overdracht onderneming
Bij de verdere groei en ontwikkeling van www.xentega.nl, kan het voorkomen dat één of
meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij
of dat www.xentega.nl fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw
persoonsgegevens worden overgedragen.
 
7. Doorgifte naar andere landen en landen buiten de EU
De gegevens worden niet doorgegeven aan het buitenland of naar landen buiten de EU.
 
8. Bewaren van uw gegevens
Xentega bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de
verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.
 
9. Kennisneming en verbetering van uw gegevens
U kunt Xentega verzoeken om de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te
verwijderen. Xentega zal ten minste binnen vier weken laten weten of, dan wel in hoeverre,
aan het verzoek zal worden voldaan.
10. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Xentega?
 
De Dienst kan hyperlinks bevatten waarmee u de Dienst verlaat en op websites van derde
partijen terecht komt. Xentega heeft geen zeggenschap over de website van derden
waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van
derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacy Statement heeft alleen
betrekking op persoonsgegevens die via de Website zijn verkregen. Xentega accepteert
geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van)
websites van derden.
 
11. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op
de Website.
 
12. Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen aan
info@xentega.nl.